Aan de Grote Gracht in Maastricht hebben we bij diverse monumentale panden geluidsisolerende maatregelen getroffen.

Geluidsisolerende maatregelen / geluidssanering

Wanneer Manders Totaal Vastgoedonderhoud geluidswerende maatregelen aan woningen treft, kunnen deze bestaan uit:

  • ventilatievoorzieningen zoals het aanbrengen van sonairs
  • zolderisolatie
  • het plaatsen van akoestische beglazing (triple ++-glas)

De geluidshinder die de bewoner ervaart, is na het aanbrengen van deze voorzieningen grotendeels verdwenen. Het verschil is echt merkbaar!