Manders Totaal volgt dagelijks de RIVM-richtlijnen en implementeert, waar nodig, de nieuwe maatregelen zoals die worden geadviseerd.

Onze opdrachtgevers worden geïnformeerd en bewoners van onze werken worden voor aanvang van het werk actief gevraagd ziektegevallen te melden, zodat we gepaste maatregelen kunnen treffen en we niemand onnodig blootstellen aan welk risico dan ook.

Voor alle projecten worden de risico’s in kaart gebracht en wordt er een keuze gemaakt of er wel of niet gewerkt kan worden.

Zonder actieve berichtgeving vanuit onze zijde, blijven wij werkzaam met inachtneming van de RIVM-richtlijnen en kan de opdrachtgever op ons rekenen.

Tot slot, wij informeren onze collega’s wanneer de situatie vanuit het RIVM wijzigt.

Manders Totaal